Άρθρα

  • Περιοδικό Κ-Life της καθημερινής Απρίλιος 2011


  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 Στη σελίδα 18 θα δείτε ένα άρθρο για την παρουσίαση που έγινε στις 18/3/2012 στον σύλλογο ΣΚΠ για το Σιάτσου και την ΣΚΠ

Δείτε την Παρουσίαση στο Youtube


  • Παρουσίαση “Πόνος και Σιάτσου” για το 4ο Therapy Planet Festival στις 23 Φεβρουαρίου 2014
  • Δείτε την Παρουσίαση στο Youtube 

Advertisements